"Personal Advancement", sadarbojoties ar "Ultra Big Thing", ir izstrādājuši indivīda un komandas analizēšanas un efektivēšanas programmu. Programma sastāv no četriem posmiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāk par katru no posmiem

 

1_posms
VIDEO INTERVIJA

______

Persona veic video interviju, kurā atbild uz 10 vispārējiem jautājumiem. Intervija ilgst 20 minūtes

2_posms
REPORTS, ATSKAITE

______

"Pa" programma veic padziļinātu video intervijas analīzi un sagatavo atskaiti. Atskaitē tiek apskatītas katras personas priekšrocības, trūkumi, efektivitāte, izaugsmes potenciāls, loma komandā u.c.

3_posms
KOMANDAS ANALĪZE

______

"Pa" programma integrē ģenerētos dotumus, atsedzot kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus komandas kontekstā.

4_posms
KOMANDAS EFEKTIVĒŠANA

______

Katram jūsu darbiniekam ir savs raksturs, attieksme un redzējums. Mēs izgaismosim katra komandas biedra vērtību un piešķirsim atbilstošu lomu komandā. Efektīva komanda harmoniski strādā, taktiski pārvar grūtības un stratēģiski sasniedz mērķi.


Izmanto iespēju uzzināt savas personības talantus   UZSĀKT VIDEO INTERVIJU