PALDIES
1. jautājums no 14

Kura no biroja lietām Jums nodrošina darbā komfortu ik dienas? Kāpēc?

2. jautājums no 14

Kādas pazīmes raksturo darījumu, kuru ikviens cilvēks atzīst par interesantu?

3. jautājums no 14

Vai varat pastāstīt par kādu atklājumu no Jūsu profesionālās pieredzes, kas veicināja Jūsu izaugsmi?

4. jautājums no 14

Kāds, Jūsuprāt, ir vēstījums, kuru mūsu uzņēmums raida saviem klientiem? Vai esat konstatējis, ka klientiem ir citāds viedoklis?

5. jautājums no 14

Kādus kritērijus Jūs izvirzāt pret nākamo darba kolēģi, lai varētu viņu atzīt par uzticamu?

6. jautājums no 14

Vai Jums ir mērķis, kas saistīts ar profesionālo izaugsmi? Kā dzima šī mērķa izvēle?

7. jautājums no 14

Kā Jūsos rodas pārliecība, ka gaidāms daudzsološs darījums?

8. jautājums no 14

Kādas tipiskas grūtības Jūs esat novērojis, kad Jums jāpielāgojas apstākļu maiņai?

9. jautājums no 14

Ja Jums būtu nepieciešams pilnveidot kādu savu prasmi, kad Jūs pārņemtu kolēģa paņēmienus un kad Jūs censtos rīkoties pats?

10. jautājums no 14

Vai Jums ir bijusi izdevība atraisīt klientā vai piegādātājā interesi? Kas tobrīd Jums šķita pats galvenais?

11. jautājums no 14

Vai varat atklāt dažus principus, kas Jums vienmēr ir lieti noderējuši, uzturot ilgi sarunu ar nepazīstamu klientu?

12. jautājums no 14

Vai Jums ir bijusi iespēja kādu kolēģa ideju novest līdz galam? Vai varat pastāstīt ko vairāk?

13. jautājums no 14

Ko var uzskatīt par galvenajām grūtībām, dibinot lielus uzņēmumus? Kā tās atspoguļojušās Jūsu uzņēmumā?

14. jautājums no 14

Ko Jūs ieteiktu sen dibinātam uzņēmumam, lai tas saglabātu savu dzīvīgumu un pievilcību?

 

 

 

 

 

 

"Personal Advancement", sadarbojoties ar "Ultra Big Thing", ir izstrādājuši indivīda un komandas analizēšanas un efektivēšanas programmu. Programma sastāv no četriem posmiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sīkāk par katru no posmiem

 

1_posms
VIDEO INTERVIJA

______

Persona veic video interviju, kurā atbild uz 10 vispārējiem jautājumiem. Intervija ilgst 20 minūtes

2_posms
REPORTS, ATSKAITE

______

"Pa" programma veic padziļinātu video intervijas analīzi un sagatavo atskaiti. Atskaitē tiek apskatītas katras personas priekšrocības, trūkumi, efektivitāte, izaugsmes potenciāls, loma komandā u.c.

3_posms
KOMANDAS ANALĪZE

______

"Pa" programma integrē ģenerētos dotumus, atsedzot kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus komandas kontekstā.

4_posms
KOMANDAS EFEKTIVĒŠANA

______

Katram jūsu darbiniekam ir savs raksturs, attieksme un redzējums. Mēs izgaismosim katra komandas biedra vērtību un piešķirsim atbilstošu lomu komandā. Efektīva komanda harmoniski strādā, taktiski pārvar grūtības un stratēģiski sasniedz mērķi.


Izmanto iespēju uzzināt savas personības talantus   UZSĀKT VIDEO INTERVIJU