"Pa" programma skata lietu un parādību kopumu, neatraujot un neaprobežojot tā būtību ar kādu specifisku jomu. Mēs skatām cilvēku gan kā indivīdu, gan kā komandas daļu, gan kā sabiedrības locekli, gan pašu komandu un sabiedrību kopumā

 

PERSONAL ADVANCEMENT

Zinātniski pētnieciskā grupa

Metodoloģijas pamati

 

"PA" sistēmas bāzi veido mūsdienīgas un laika pārbaudi izturējušas personības teorijas un komunikāciju teorijas.

Mēs izmantojam Ē. Berna transakcionālo analīzi, kas ļauj identificēt personas attieksmes visās mijiedarbības formās - starppersonu attiecībās, lietu uztverē, attieksmē pret dzīvi.

Mēs izmantojam atsevišķus konceptus no K. G. Junga un viņa sekotāju darbiem, kur aprakstīti arhetipālās uzvedības modeļi.

Mēs izmantojam M. Čiksentmihāja "Plūsmas" modeli, lai noteiktu indivīda efektivitāti un modelētu iespējas, kā efektivitāti palielināt.

Mēs izmantojam daudzus elementus no "HEXACO" personības struktūras, kas ļauj priekšlaikus identificēt riskantus rīcības modeļus.

Veicot analīzi, tiek izmantotas vispārēji akceptētas sociālo zinātņu metodes: intervija, novērošana, analīze, sintēze, loģiski - konstruktīvā metode, satura analīze.

Intervija noris, uzdodot atklātus jautājumus, uz kuriem nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Mēs piedāvājam pārliecināties par atbilžu kvalitāti klientiem, kas veikuši pasūtījumu.

Analizējot intervijas saturu, mēs neietekmējamies no izskata, inteliģences, izglītības līmeņa un sociālajām prasmēm. Mēs atsijājam uzvedības modeļus, no kuriem veidojas prognozējamas reakcijas. Šie uzvedības modeļi dažādos aspektos tiek atspoguļoti pārskatā, kas tiek izdots klientam.

 

Izmanto iespēju uzzināt savas personības talantus   UZSĀKT VIDEO INTERVIJU