PALDIES
1. jautājums no 14

Kura no biroja lietām Jums nodrošina darbā komfortu ik dienas? Kāpēc?

2. jautājums no 14

Kādas pazīmes raksturo darījumu, kuru ikviens cilvēks atzīst par interesantu?

3. jautājums no 14

Vai varat pastāstīt par kādu atklājumu no Jūsu profesionālās pieredzes, kas veicināja Jūsu izaugsmi?

4. jautājums no 14

Kāds, Jūsuprāt, ir vēstījums, kuru mūsu uzņēmums raida saviem klientiem? Vai esat konstatējis, ka klientiem ir citāds viedoklis?

5. jautājums no 14

Kādus kritērijus Jūs izvirzāt pret nākamo darba kolēģi, lai varētu viņu atzīt par uzticamu?

6. jautājums no 14

Vai Jums ir mērķis, kas saistīts ar profesionālo izaugsmi? Kā dzima šī mērķa izvēle?

7. jautājums no 14

Kā Jūsos rodas pārliecība, ka gaidāms daudzsološs darījums?

8. jautājums no 14

Kādas tipiskas grūtības Jūs esat novērojis, kad Jums jāpielāgojas apstākļu maiņai?

9. jautājums no 14

Ja Jums būtu nepieciešams pilnveidot kādu savu prasmi, kad Jūs pārņemtu kolēģa paņēmienus un kad Jūs censtos rīkoties pats?

10. jautājums no 14

Vai Jums ir bijusi izdevība atraisīt klientā vai piegādātājā interesi? Kas tobrīd Jums šķita pats galvenais?

11. jautājums no 14

Vai varat atklāt dažus principus, kas Jums vienmēr ir lieti noderējuši, uzturot ilgi sarunu ar nepazīstamu klientu?

12. jautājums no 14

Vai Jums ir bijusi iespēja kādu kolēģa ideju novest līdz galam? Vai varat pastāstīt ko vairāk?

13. jautājums no 14

Ko var uzskatīt par galvenajām grūtībām, dibinot lielus uzņēmumus? Kā tās atspoguļojušās Jūsu uzņēmumā?

14. jautājums no 14

Ko Jūs ieteiktu sen dibinātam uzņēmumam, lai tas saglabātu savu dzīvīgumu un pievilcību?

 

 

 

 

"Pa" programma skata lietu un parādību kopumu, neatraujot un neaprobežojot tā būtību ar kādu specifisku jomu. Mēs skatām cilvēku gan kā indivīdu, gan kā komandas daļu, gan kā sabiedrības locekli, gan pašu komandu un sabiedrību kopumā

 

PERSONAL ADVANCEMENT

Zinātniski pētnieciskā grupa

Metodoloģijas pamati

 

"PA" sistēmas bāzi veido mūsdienīgas un laika pārbaudi izturējušas personības teorijas un komunikāciju teorijas.

Mēs izmantojam Ē. Berna transakcionālo analīzi, kas ļauj identificēt personas attieksmes visās mijiedarbības formās - starppersonu attiecībās, lietu uztverē, attieksmē pret dzīvi.

Mēs izmantojam atsevišķus konceptus no K. G. Junga un viņa sekotāju darbiem, kur aprakstīti arhetipālās uzvedības modeļi.

Mēs izmantojam M. Čiksentmihāja "Plūsmas" modeli, lai noteiktu indivīda efektivitāti un modelētu iespējas, kā efektivitāti palielināt.

Mēs izmantojam daudzus elementus no "HEXACO" personības struktūras, kas ļauj priekšlaikus identificēt riskantus rīcības modeļus.

Veicot analīzi, tiek izmantotas vispārēji akceptētas sociālo zinātņu metodes: intervija, novērošana, analīze, sintēze, loģiski - konstruktīvā metode, satura analīze.

Intervija noris, uzdodot atklātus jautājumus, uz kuriem nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Mēs piedāvājam pārliecināties par atbilžu kvalitāti klientiem, kas veikuši pasūtījumu.

Analizējot intervijas saturu, mēs neietekmējamies no izskata, inteliģences, izglītības līmeņa un sociālajām prasmēm. Mēs atsijājam uzvedības modeļus, no kuriem veidojas prognozējamas reakcijas. Šie uzvedības modeļi dažādos aspektos tiek atspoguļoti pārskatā, kas tiek izdots klientam.

 

Izmanto iespēju uzzināt savas personības talantus   UZSĀKT VIDEO INTERVIJU