PALDIES
1. jautājums no 14

Kura no biroja lietām Jums nodrošina darbā komfortu ik dienas? Kāpēc?

2. jautājums no 14

Kādas pazīmes raksturo darījumu, kuru ikviens cilvēks atzīst par interesantu?

3. jautājums no 14

Vai varat pastāstīt par kādu atklājumu no Jūsu profesionālās pieredzes, kas veicināja Jūsu izaugsmi?

4. jautājums no 14

Kāds, Jūsuprāt, ir vēstījums, kuru mūsu uzņēmums raida saviem klientiem? Vai esat konstatējis, ka klientiem ir citāds viedoklis?

5. jautājums no 14

Kādus kritērijus Jūs izvirzāt pret nākamo darba kolēģi, lai varētu viņu atzīt par uzticamu?

6. jautājums no 14

Vai Jums ir mērķis, kas saistīts ar profesionālo izaugsmi? Kā dzima šī mērķa izvēle?

7. jautājums no 14

Kā Jūsos rodas pārliecība, ka gaidāms daudzsološs darījums?

8. jautājums no 14

Kādas tipiskas grūtības Jūs esat novērojis, kad Jums jāpielāgojas apstākļu maiņai?

9. jautājums no 14

Ja Jums būtu nepieciešams pilnveidot kādu savu prasmi, kad Jūs pārņemtu kolēģa paņēmienus un kad Jūs censtos rīkoties pats?

10. jautājums no 14

Vai Jums ir bijusi izdevība atraisīt klientā vai piegādātājā interesi? Kas tobrīd Jums šķita pats galvenais?

11. jautājums no 14

Vai varat atklāt dažus principus, kas Jums vienmēr ir lieti noderējuši, uzturot ilgi sarunu ar nepazīstamu klientu?

12. jautājums no 14

Vai Jums ir bijusi iespēja kādu kolēģa ideju novest līdz galam? Vai varat pastāstīt ko vairāk?

13. jautājums no 14

Ko var uzskatīt par galvenajām grūtībām, dibinot lielus uzņēmumus? Kā tās atspoguļojušās Jūsu uzņēmumā?

14. jautājums no 14

Ko Jūs ieteiktu sen dibinātam uzņēmumam, lai tas saglabātu savu dzīvīgumu un pievilcību?

 

 

 

 

 

"Pa" programma sagatavo atskaiti, kurā parādās intervētās personas darbības mērogi, kas ietekmē komandas mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

 

 

 

Atskaite veidojas no 8 daļām

______

loma

01     Loma komandā

Šī sistēma ir standartizējusi lomas norādot pastāvīgo minimumu un papildus opcijas, kas palīdz konkretizēt indivīda efektivitāti.

lideris

02     Līdera dziņas / dotības

Persona, kas spēj uzņemties iniacitīvu un atbildību, un kopā ar komandu panāk un notur ietekmi plašā mērogā.

efektivitate

03     Efektivitāte

Personas spēja optimāli izmantot rīcībā esošos resursus un sekmēt to apgrozību.

aistajamiba

04     Aizstājamība

Personas spēja nekavējoties pieņemt vai pārņemt komandas biedra vai saaistītās personas pienākumus.

mikroklimats

05     Mikroklimats

Organizācijas gars, ko var raksturot pēc atšķitīgiem faktoriem un kas tieši ietekmē organizācijas kultūras veidošanos.

sleptais-potencials

06     Slēptais potenciāls jeb pievienotā vērtība

Personas devums, kas var tiešā veidā nebūt saistīts ar profesionālajiem pienākumiem, bet kas var radīt pievienoto vērtību.

ilgtspeja

07     Ilgstpēja

Personas spēja izturēt laika pārbaudi un dot turpinājuma iespējas.

motivacija

08     Motivācija

Faktoru kopums, kas dod personai dziņu rīkoties citu labā.

Izmanto iespēju uzzināt savas personības talantus   UZSĀKT VIDEO INTERVIJU